Barem psicològic del dirigent internacional

ce1. Habilitat per representar eficaçment la seva empresa en tots els àmbits.

2. Habilitat per guanyar la confiança dels seus superiors.

3. Habilitat per resoldre problemes de relacions humanes amb l’objectiu de fomentar l’esperit de treball i augmentar la productivitat.

4. Habilitat per distribuir les tasques entre els seus treballadors amb l’objectiu d’aconseguir l’òptim aprofitament de les capacitats específiques i individuals de cada un.

5. Prou visió per acceptar a subordinats que no sempre tinguin les seves mateixes opinions.

6. Habilitats per aconseguir la cooperació d’altres persones.

7. Habilitat per mantenir relacions eficaces fins i tot amb persones que li són oposades.

8. Habilitat per motivar els seus subordinats amb l’objectiu que rendeixin al màxim llur capacitat.

9. Habilitat per preveure les reaccions d’altres persones pel que fa a llur decisions, propostes i recomanacions.

10. Habilitat per assimilar noves informacions i conceptes amb la rapidesa necessària.

11. Prudència per reconèixer la necessitat d’aconseguir les dades pertinents abans de prendre una decisió.

12. Habilitat per prendre decisions sobre la seva organització amb l’objectiu de fomentar l’eficàcia i la coordinació.

13. Capacitat per reajustar els seus mètodes i programes de treball amb l’objectiu de mantenir-se al dia pel que fa a les necessitats i circumstàncies del moment.

14. Capacitat per adoptar decisions sobre problemes tècnics tot tenint en compte els últims avenços.

15. Habilitat per enfocar àmpliament tota classe de problemes.

16. Habilitat per determinar els punts clau de problemes complexos, sense perdre’s en qüestions de detall.

17. Eficàcia per establir nous enfocaments en la resolució de problemes.

18. Habilitat per delegar eficaçment en d’altres persones.

19. Eficàcia pel que fa a la comprovació de resultats.

20. Habilitat per fixar prioritats amb eficiència i realisme.21. Habilitat per aprofitar metòdicament el personal de què es disposa.

22. Habilitat per resoldre situacions en el moment adequat, sense esperar una situació d’emergència.

23. Habilitat per a la planificació.

24. Habilitat per resoldre eficaçment els detalls administratius de la rutina diària del treball.

25. Habilitat per seleccionar subordinats de gran capacitat.

26. Habilitat per sincronitzar els seu propi treball amb les activitat del conjunt de l’organització.

27. Capacitat per tenir en compte la influència de les seves activitats en el camp de les relacions públiques.

28. Capacitat per resoldre molts problemes diferents al mateix temps.

29. Capacitat per treballar amb eficàcia e condicions desfavorables.

30. Habilitat per establir un adequat equilibri d’interès entre treball i problemes d’importància.

31. Objectivitat per estudiar nous punts de vista.

32. Flexibilitat per enfocar els problemes.

33. Formalitat e els compromisos, és a dir, complir sempre la paraula donada.

34. Bona disposició per acceptar responsabilitats, sense intentar transmetre-les a altres persones.

35. Habilitat per adaptar-se fàcilment a noves situacions o mètodes.

36. Habilitat per no perdre el cap en una situació d’emergència.

37. Agudesa en la iniciativa.

38. Decisió per resoldre problemes que es presentin en comptes de buscar excuses.

39. Esperit emprenedor.

40. Responsabilitat per presentar un informe verídic sobre un problema, encara que el pugui perjudicar personalment.

Translate »