Convenció de psicoestètica

Catalunya-MossoDEsquadraEnVestitDeGala

L A   I M A T G E   D’ U N   E S T A T

ISABEL SOLER – ENCARNA PARREÑO – JOAN SUBIRATS – JOAN JOSEP CENTELLES – ENRIC TORNER – FRANK DUBÉ – NÚRIA GUIJARRO – XAVIER FARRÉ – NATI BULLICH – ESTEVE FARRÉ – FRANSESC BALSELLS – JOSEP FONDEVILA – JOAN ESTADELLA – JOSEP BULLICH – JOAQUIM ALCÀZAR – ANTONIO FONTANET – ASSUMPTA SOLÉ – MARTA BLASCO – JOAQUIM TURRÓ – PASQUAL IRANZO – CARLES M. ESPINALT.

 

SUMARI

Presentació …………………………………………………………………………………………………………. 9

1. Figures i mites que personifiquen l’estat ………………………………………………………………. 11

2. Les falses aurèoles carismàtiques …………………………………………………………………………….. 19

3. Psicoestètica de l’autoritat………………………………………………………………………………………. 25

4. La gesticulació de les solemnitats estatals…………………………………………………………………. 29

5. El discursejar estantís de l’estadista………………………………………………………………………….. 33

6. Imatge folklòrica d’un estat …………………………………………………………………………………….. 37

7. Psicoestètica dels cerimonials………………………………………………………………………………….. 41

8. Formes d’identificar-se amb una bandera …………………………………………………………………. 45

9. Rituals de jocs, de desfilades, de medalles i de càstigs ……………………………………………….. 51

10. La màgia dels galons………………………………………………………………………………………………. 57

11. Barrets i cabelleres en la senyalització del poder ………………………………………………………. 61

12. Psicoestètica dels uniformes militars……………………………………………………………………….. 65

13. Pompes i suculències dels banquets d’estat ………………………………………………………… 71

14. Imatge falsa de força invencible ……………………………………………………………………………… 77

15. Antagonismes entre l’estat, les modes i els costums ………………………………………………… 81

16. La depressiva imatge de la burocràcia ……………………………………………………………………… 85

17. És possible un estat postburocràtic? ……………………………………………………………………….. 91

18. Nous tòtems i tabús en les idolatries de l’estat…………………………………………………………. 97

19. Psicoestètica de l’eròtica del poder ………………………………………………………………………. 101

20. De la imatge de l’estat anacrònic a la imatge de les federacions continentals de

nacionalitats……………………………………………………………………………………………………… 107

Translate »