El meu programa de Psicoestètica

Psicoestètica. Avantatges

1. La Psicoestètica és la ciència que facilita a les persones el descobrir lliurement allò que són i allò que poden fer amb l’esmerç adequat de totes les seves energies i habilitats.

2. L’home modern busca la transcendència –vocació, habilitats, il·lusions, sentit de la noblesa, valentia per dir allò que es persegueix, etc.- i no solament l’equilibri, l’estar en forma o la normalitat. Aquesta transcendència es pot aconseguir amb l’estudi i pràctica de l’esmentada ciència.

 3. Un bon suport psicoestètic ajuda a descobrir les formes de interpretació de la realitat que bloquegen valuoses iniciatives.

Psicoestètica: facilita els instruments necessaris per a la reconducció personal, de l’empresa, entitats, negocis i institucions diverses. Així doncs, defineix, metoditza i aplica nous conceptes per tal de fugir de la rutina i de qualsevol tipus d’amenaça que pugui degradar la personalitat humana.

4. La Psicoestètica facilita ser autor de la creació de la pròpia identitat, imatge-figura. Amb altres termes: poder-se valorar artísticament amb un equilibri vivencial i amb afany de perfecció tot defugint de “vedettismes”, mediocritats i mimetismes.

 5. Els plans formatius per la formació de dirigents,polítics,clero,assessors d’imatge,artistes, professionals diversos i ciutadans en general no contemplen lo suficient els recursos psicoestètics que ajuden a aconseguir aquests avantatges. Massa sovint s’ensenyen o s’apliquen unes tècniques que solen esdevenir solucions temporals i incomplertes.

Exemples: Un dirigent que ha tingut els serveis d’uns assessors i ha aconseguit una fotogènia i tècniques de comunicació espectaculars. Si en moments desafortunats dóna senyals que no coneix la història de la seva professió, que està condicionat, que no té capacitat per dirigir-se com a autor dels seus progressos,que la seva intencionalitat no està clara,que no interpreta psicològicament als altres o que els seus discursos no inspiren confiança, la fotogènia i tàctiques que acaba d’adquirir no donaran els bons fruïts que espera. Això es confirma en el dia a dia. El mateix es pot dir per molts serveis de sessions formatives i d’orientació. Cal recalcar (ho saben molt bé els pedagogs) que la òptima forja d’un fons i forma personal i professional ,la de la millor imatge caracterològica, són temes que no n’hi ha prou amb anunciar-los o explicar-los unes hores. La millora personal i professional amb una culturització pels nous temps necessita molta reflexió, pràctica, esforç i llibertat. La Psicoestètica ho facilita amb més metodologia i sistematització.

Una seriosa renovació formativa per a totes les professions és reclamada arreu. Reconeixent el mèrit de certes propostes pedagògiques amb bon encert ofereixo el meu programa de Psicoestètica (inspirat en els assessoraments rebuts Carles M. Espinalt). Ofereix la possibilitat d’una renovació amb la més àmplia extensió i profunditat. Qui en desitgi rebre explicacions de forma molt entenedora i particular, si cal, pot subscriure’s amb la llista de correu d’estètica catalana: http://www.esteticacatalana.info/llista-de-correu

El meu programa de Psicoestètica.

Gràcies als assessoraments del meu mestre Carles M. Espinalt vaig realitzar el programa que es facilita a continuació. Segons la ciència psicoestètica l’autèntica formació directiva no és possible si no comença per aquest programa inicial. Per cursos i assessoraments, com és lògic, l’adapto progressivament segons el nivell formatiu que es té. El principi fonamental que intento aplicar: Els estudis sense una didàctica rigorosa esdevenen poc eficients i acostumen portar a crisis i desorientacions.

 1. Estudi psicoestètic de l’evolució humana – Artificis substanciosos i artificis supersticiosos – Les desorientacions conceptuals en la forma d’enfocar la vida.
 2. Tergiversacions en les maneres de definir la personalitat, el temperament i el caràcter – Falses concepcions definidores de l’ésser humà – Contrast entre psicoanàlisi i psicoestètica.
 3. Estratègia inicial de l’anàlisi psicoestètica – Les modes en el predomini social d’unes determinades opinions i actituds.
 4. Formes tòpiques de valorar a un directiu – Com interpreto i com m’interpreten – Les dificultats i prejudicis en la interpretació humana.
 5. Dirigents i dirigits – El procedir caracterològic dels tipus humans mancats d’una clara capacitat directiva.
 6. Estudi psicoestètic dels punts claus de la personalitat – Fons, exterior i forma – Test psicoestètic dels models.
 7. Configuració, situació i evolució de la pròpia personalitat – Identificació, ocultació, comunicació i exhibició.
 8. Fonaments del caràcter promotor – Vitalització del vigor psíquic i capacitat de contagi anímic.
 9. Anàlisi psicoestètica de l’expressivitat humana – Els nivells de l’eloqüència – Perfeccionament de la pròpia expressivitat.
 10. L’estabilitat del caràcter – La seguretat en un mateix – Formes psicoestètiques per intensificar la capacitat d’inspirar confiança.
 11. Intel·ligència i procés de culturització – El millor rendiment de l’esforç intel·lectual – La voluntat en l’afirmació directiva.
 12. El pensar creatiu – De la deducció intel·lectiva a la fantasia – Les limitacions de la intuïció – El test psicoestètic de la creativitat i la persuasió.
 13. Mòbils de la iniciativa i de la resolució – La persistència operativa – Exacta configuració de l’estratègia i de les tàctiques.
 14. La creació d’oportunitats – Grau d’expressivitat que reclama el persuadir – La capacitat de rèplica i la suggestió psíquica.
 15. Les tres dimensions de la imatge humana – Estudi psicoestètic dels factors intangibles de la imatge humana – Tipus mínimconscients i tipus pleconscients.
 16. La imatge personal en la formació humana  – El predomini de la  <imagocràcia> – Test psicoestètic davant el mirall.
 17. Situació de lloc – L’home com a ésser de tendències – L’aparent neutralitat.  Test psicoestètic del ramat.
 18. Organismes psicoestètics sobre els punts conflictius d’un grup humà que  es proposa una missió concreta. Problemàtiques de vocació i situació.
 19. Factors psicoestètics que generen autoritat i prestigi – El director d’una  orquestra simfònica com a model.
 20. Dialèctica psicoestètica entre tendència apol·línia i tendència dionisíaca.  Les actituds que mai condueixen a l’èxit.
 21. El dirigent  en les situacions de crisi – Maneres pernicioses de voler  dissimular l’acció directiva – La voluntat que reclama el deure i el sentit de la  responsabilitat.
 22. Mètodes psicoestètics d’entrenament caracterològic – Instrucció,  educació, professionalització i erudició – Pautes psicoestètiques per a una  pedagogia eficient.
 23. Els incentius psíquics – L’estrès, el complex d’inferioritat – Sobre com cal  motivar – Els estímuls motivadors i la voluntat personal.
 24. Les diferències humanes i les falses diferències – Quin nivell directiu  podem assolir? – Fins on podem superar la pròpia marca?

 

Per més informació: pmaso2@xtec.cat

Translate »